Seleccionar página

Principals àrees d’aplicació del IOGA

Equilibri físic i psíquic.
Disminució de la tensió arterial i muscular.muscular i de les articulacions.ó i millora de problemes lumbars, cervicals i de la columna en general.
Resolució de problemes associats a cefalees, migranyes, problemes de insomni..
Protecció i millora de afeccions respiratòries, (asma, apnees…)
Agilitat mental, augment de la atenció, de la concentració i de la memòria.
Rebaixa nivells d’ansietat, d’estrès, i millora remarcablement els estats depressius.
Millora afeccions com la fibromialgia.

Ioga

El Ioga es una Ciència mil·lenària. Es una pràctica que es manté, a través dels anys, sense veure’s afectada per modes o esnobismes que fan que de tant en quant aparegui una pràctica “nova” que pretén ser mes moderna. La pràctica del Ioga, dirigida i ensenyada per un professor/ra, rigorós, competent i degudament format, aporta equilibri físic i psíquic, permet flexibilitat i força en l’estructura física del practicant (articulacions, vertebres lumbars, dorsals o cervicals, esquena…) i també una notable millora de les funcions superiors: concentració, atenció, memòria. La combinació de Ioga i relaxació permet fer front als problemes quotidians amb mes serenitat, i es un antídot científicament comprovat contra l’insomni, la depressió, i la ansietat en totes les seves manifestacions: atacs de pànic, ansietat generalitzada, fòbies, estrès agut.; La seva pràctica es també un gran preventiu contra la aparició de malalties cardiovasculars, problemes de tensió arterial, etc… Les sessions rigorosament impartides no presenten cap contraindicació en casos de hèrnies discals, vèrtebres mes o menys afectades, espondilosis, artrosi… ans al contrari, permet reforçar columna i musculatura. Tampoc hi ha contraindicacions en casos de patir Fibromiàlgia o Síndrome de Fatiga Crònica (SFC). El Ioga es una pràctica física (es treballa el cos intensament), que es combina amb treball mental.

Meditació

Meditar vol dir deixar en repòs pensaments i emocions. La pràctica regular de la meditació beneficia l’estat d’ànim, allunya l’ansietat i reforça el sistema immunològic. Meditant s’activa la funció del lòbul fronto-temporal, i en els centres de la memòria s’ha comprovat un augment de producció de neurotransmissors tals com la Serotonina o la Dopamina, íntimament relacionats amb els nostres estats anímics.

Pranayama

Es tracta d’una sèrie de tècniques de control respiratori. No es només respirar bé, si no que es treballa per disciplinar els òrgans encarregats de regular l’admissió i l’expulsió de l’aire. L’eficàcia del control respiratori depèn en gran mesura de l’equilibri del sistema nerviós, equilibri que es treballa amb aquesta pràctica de control respiratori.