Seleccionar página

HATHA-YOGA i PRANAYAMA

Pràctiques que tendeixen a integrar els components essencials de l’ individu, cos i ment, fent-los fluir conjuntament a un ritme adequat i natural

Yoga Begur Dharana

El Centre es va inaugurar l’any 2006, al bell mig de la Costa Brava, aBegur(Girona) i l’objectiu és oferir sessions de Ioga i Neurorehabilitació Psicològica: tractaments per a combatre l’estrés, trastorns d’ansietat, depressió, trastorns obsessiu-compulsius, trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, la Síndrome de Fatiga Crónica…) qualsevol patología psiquiatrica.

 

El tipus de Ioga que impartim és el HATHA-YOGA i PRANAYAMA. pràctiques que tendeixen a integrar els components essencials de l’ individu, cos i ment, fent-los fluir conjuntament a un ritme adequat i natural. Amb aquestes pràctiques es pretén l’equilibri entre cos i ment, però els nombrosos beneficis que s’obtenen de la seva pràctica depenen també de les expectatives personals de cada practicant. La motivació que tenen els nostres alumnes és variada: des de qui pretén treballar la vertent espiritual i evolutiva fins a qui practica amb la finalitat de millorar els seus mals d’esquena, la rigidesa dels seus muscles o de les seves articulacions, els seus problemes d’insomni, la tensió nerviosa, cefàlees varies, problemes de circulació sanguínia, hipertensió…o millorar funcions superiors com l’atenció, concentració, memòria.

Sigui quina sigui la motivació condueix a les persones a iniciar-se al camí del Ioga, sempre s’agafa l’equilibri necessari per a crear la unió entre cos i ment.

Neuropsicologia Clínica

La Neuropsicologia Clínica és una Ciència aplicada que estudia la relació cervell/conducta. La Neurorehabilitació té la finalitat de recuperar arees danyades després d’un accident vascular cerebral (embòlies, hemorràgies, enfermetats desmielinitzants com la Esclerosi Múltiple, Epilepsia, …), accidents de tràfic amb traumatismes craneoencefàlics que afecten a diferents arees i funcions cerebrals.

La finalitat de la Neurorehabilitació és facilitar el procés de recuperació, ajudant la persona lesionada a adaptar-se a la seva nova situació, amb la finalitat de minimitzar l’impacte de les agressions que hagi sofert el cervell i que deixen seqüeles com l’afasia i altres trastorns associats la parla, a la lecto-escritura, a problemes de tipus emocional, de comportament o déficits de tipus cognitiu. Les estratègies que utilitzem a neurorehabilitació ajuden a la persona lesionada a aconseguir una qualitat de vida satisfactória.

Principals àrees d’aplicació del IOGA:

Equilibri físic i psíquic.
Disminució de la tensió arterial i muscular.muscular i de les articulacions.ó i millora de problemes lumbars,
cervicals i de la columna en general.
Resolució de problemes associats a cefalees,
migranyes, problemes de insomni.
Protecció i millora de afeccions respiratòries,
(asma, apnees…)
Agilitat mental, augment de la atenció, de la
concentració i de la memòria.
Rebaixa nivells d’ansietat, d’estrès, i millora
remarcablement els estats depressius.
Millora afeccions com la fibromialgia.

Ioga

El Ioga es una Ciència mil·lenària. Es una pràctica que es manté, a través dels anys, sense veure’s afectada per modes o esnobismes que fan que de tant en quant aparegui una pràctica “nova” que pretén ser mes moderna.

Meditació

Meditar vol dir deixar en repòs pensaments i emocions. La pràctica regular de la meditació beneficia l’estat d’ànim, allunya l’ansietat i reforça el sistema immunològic. 

Pranayama

Es tracta d’una sèrie de tècniques de control respiratori. No es només respirar bé, si no que es treballa per disciplinar els òrgans encarregats de regular l’admissió i l’expulsió de l’aire

Dra. María Moral

Llda. en Psicologia -UB / Màster en Neuropsicologia / Dra. en Psiquiatria i Psicologia Mèdica / Professora de Yoga, titulada per la AEPY i per la Unió Europea de professors de Yoga / Inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP).